SŁOWIAŃSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE

Другий ступінь навчання

Другий ступінь «Теорія та практика гештальт-терапії» – професійна підготовка гештальт-терапевтів, що включає глибоке вивчення теорії гештальт-підходу, оволодіння практичними навичками гештальт-терапевта, проходження учасниками програми особистої та групової терапії, отримання супервізії своєї роботи, початок практики клієнтами (включаючи роботу з іншими учасниками групи під час сесій, роботу в малих групах – «трійках» як терапевта), участь в інтенсивності (у позиціях клієнта та терапевта), участь у конференціях, проходження спеціалізації, організація власної практики під супервізією, написання сертифікаційної роботи (кейсів – опис випадків роботи з клієнтами) та сертифікація (демонстрація роботи з її супервізією та оцінкою).

Програма другого ступеня
Програма другого ступеня (16 триденних сесій) включена до базової програми підготовки гештальт-терапевтів.
Вивчення теорії гештальт-підходу у програмі другого ступеня підготовки гештальт-терапевтів поглиблює знання з урахуванням теоретичного матеріалу, що викладається у межах першого ступеня підготовки. В цілому теоретична підготовка програм першого і другого ступеня включає наступні теми:
• Походження та основоположники гештальт-терапії: історія розвитку, школи гештальт-терапії, сучасний гештальт-підхід.
• Основні поняття гештальт-підходу: поле «організм – середовище», фігура – ​​тло, усвідомлення, цілісність, переживання, саморегуляція, творче пристосування.
• Основні принципи гештальт-підходу: актуальність (тут-і-зараз), холізм, прегнантність та ін.
• Теорія поля в гештальт-терапії: «психологічне поле», поняття контексту та ситуації, основні принципи теорії поля (організація, одноразовість, сингулярність, процес, що змінюється, можлива значимість).
• Феноменологія в гештальт-терапії: феномен та ноумен, фенологічна діагностика (діагностика фону та процесу), феноменологічна редукція, основні принципи феноменологічного підходу (розуміння, «епоха», точність опису, контекстуальність).
• Екзистенційний діалог у гештальт-терапії: «Я – Ти» та «Я – Воно» відносини, момент «Я – Ти» та встановлення «Я – Ти», основні характеристики діалогу (включеність, присутність, підтвердження).
• Теорія self у гештальт-терапії: функції self (функція “id”, функція “ego”, функція “personality”); динаміка self. Втрата ego-функції. Розвиток теорії self у сучасній гештальт-терапії (концепція соціального конструктивізму, динамічна концепція особистості).
• Контакт теоретично гештальт-подхода: поняття межі контакту; фази контакту та цикл досвіду (лінійна та циклічна моделі); механізми переривання контакту (злиття, інтроекція, проекція, ретрофлексія, еготизм).
• Терапевтичні відносини: перенесення та контрперенесення, динаміка перенесення у тривалій терапії; сеттинг та рамки клієнт-терапевтичних відносин; діалогічний характер терапевтичних стосунків.
• Основні стратегії роботи гештальт-терапевта: робота із внутрішньою феноменологією; робота на межі контакту; динаміка терапевтичної сесії; процес-аналіз терапевтичної сесії
• Гештальт-підхід у роботі з кризами та травмами: суїцидальна криза; вікові кризи; переживання втрати (гостре горе); травма насильства; посттравматичний стресовий синдром.
• Творчі методи у гештальт-терапії: робота з малюнком, метафорою, сновидінням; мови гештальт-терапії; модальності контакту; терапевтичні метафори.
• Гештальт та тілесно-орієнтований підхід: відчуження та пробудження тілесності; динаміка тілесних переживань особистої історії.
• Гештальт-терапія у клінічній практиці: норма та патологія з точки зору гештальт-теорії; принципи клінічної діагностики у гештальт-терапії; аналіз ранніх порушень; гештальт-терапія психотичних станів, прикордонних порушень, залежностей, неврозів та психосоматичних розладів.
• Теорії розвитку у гештальт-терапії. Гештальт-терапія з дітьми та батьками. Сімейна гештальттерапія.
• Гештальт-підхід у роботі з групами. Феномени поля у груповій динаміці. Гештальт та системний підхід. Робота із парами, малими системами. Терапевтичне співтовариство. Організаційне гештальт-консультування.
• Філософія гештальт-підходу та методологія практики: психотерапевтичний світогляд та психотерапевтичне мислення; терапевтична позиція та професійна самосвідомість гештальт-терапевта; принципи та положення професійної етики.
• Особливості роботи в онлайн-форматі.
• Дослідження у гештальт-терапії.

Тематичне наповнення курсу підготовки відображає суть навчання і може не відповідати переліку тем сесій у конкретній програмі. Логіку та фокус викладу визначає керівник програми залежно від динаміки та складу конкретної групи.

При цьому обов’язковими у програмі базового курсу є теми:
• Базові поняття ГТ.
• Теорія поля.
• Феноменологія.
• Цикл контакту та механізми його організації.
• Теорія self.
• Стратегії роботи у ГТ.
• Терапевтичні відносини (поняття про перенесення-контрперенос та сеттинг) не менше 2-х сесій).
• Динамічна концепція особистості.
• Клінічні аспекти ГТ.
• Етичні аспекти роботи ГТ.