SŁOWIAŃSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE

Pierwszy poziom edukacji

Pierwszy etap, „Podstawy terapii Gestalt”, wprowadza w podstawy terapii Gestalt. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat podstawowych koncepcji teoretycznych podejścia Gestalt oraz zasad terapii Gestalt.

Prace w ramach pierwszego etapu obejmują:
– praca grupowa (terapia grupowa);
– sesje indywidualne w grupie z trenerami;
– wykłady i dyskusje;
– Ćwiczenia i eksperymenty mające na celu przyswojenie i utrwalenie materiału teoretycznego.

Pierwszy etap obejmuje szkolenie teoretyczne w zakresie następujących tematów:
– Historia powstania i rozwoju terapii Gestalt;
– Podstawowe pojęcia teoretyczne: postać i tło, świadomość, teoria pola, fenomenologia, paradoksalna teoria zmiany, teoria metabolizmu psychicznego, koncepcja niepełnego działania, twórcza adaptacja;
– teoria cyklu kontaktu w terapii Gestalt: cztery etapy organizacji kontaktu i główne sposoby organizacji kontaktu;
– podstawowe zasady podejścia Gestalt: adekwatność (zasada „tu i teraz”), podejście holistyczne, relatywizm, dualizm, ciążenie itp;
– myślenie różnicowe: teoria biegunowości i całości, paradoksalna teoria zmiany, punkt uprzedniej różnicy;
– fenomenologia zmysłów.

Format
Czas trwania: 180 godzin akademickich. Sześć trzydniowych sesji (piątek, sobota, niedziela) po 30 godzin akademickich każda (22,5 godziny astronomicznej bez przerwy obiadowej). Przerwy między sesjami wynoszą od 1,5 do 2 miesięcy. Ten okres jest optymalny do przyswojenia materiału z trzydniowej sesji. Dlatego czas trwania programu pierwszego etapu wynosi 1-1,5 roku.

Zasady i zalecenia
W pierwszym etapie zaleca się, aby uczestnicy rozpoczęli terapię indywidualną z akredytowanym terapeutą Gestalt.
Zaleca się, choć nie jest to obowiązkowe, uczestnictwo w sesji intensywnej w roli klienta w ramach programu pierwszego etapu.
Po ukończeniu programu pierwszego kroku (obejmującego pełne 6 sesji nauki) uczestnicy otrzymują certyfikat, który uprawnia ich do kontynuowania programu szkoleniowego drugiego kroku. Certyfikat ten jest ważny przez trzy lata.

Zapisz się na Terapię Gestalt Etap 1

Pierwszy nabór do programu edukacyjnego rozpoczął się w czerwcu 2021 r.